GÓI KHÁM PHÁT HIỆN ƯNG THƯ SỚM

GÓI KHÁM PHÁT HIỆN ƯNG THƯ SỚM

TT Tên dịch vụ Mục đích xét nghiệm Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn phát hiện ung thư sớm Bác sỹ Bệnh viện K Trung ương (Thứ 7 hàng tuần)                    50.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát...

KHÁM BÁC SỸ BỆNH VIÊN K

KHÁM BÁC SỸ BỆNH VIÊN K

Hiện nay phòng khám kết hợp với các bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện K để khám, tư vấn phát hiện ung thư sớm. Cứ 2 tuần một lần vào sáng chủ nhật sẽ có bác sỹ viện K khám và tư vấn về ung bướu tại phòng khám, bệnh nhân...