GÓI VIP 3

GÓI VIP 3

TT Tên dịch vụ Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn và điều trị                        20.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát màu 4D                      100.000 3 Siêu âm tuyến giáp...

GÓI VIP 2

GÓI VIP 2

TT Tên dịch vụ Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn và điều trị                          20.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát màu 4D phát hiện các khối u                       ...

GÓI VIP 1

GÓI VIP 1

TT Tên dịch vụ Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn và điều trị                 20.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát màu 4D phát hiện các khối u               100.000 3 Chụp X quang Tim phổi...