Ngoại khoa

Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Thực hiện các thủ thuật thông thường:

  • Rửa các vết thương
  • Khâu các vết thương rách da
  • Nong hẹp bao quy đầu
  • Bó bột cố định những trường hợp gãy xương ít di lệch
  • Mổ các khối u  như: U mỡ, u bã đậu

Tư vấn các bệnh về ngoại khoa

Ý kiến bạn đọc