DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Phòng khám đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho hơn 100 công ty trên địa bàn Vĩnh Phúc và Hà Nội Công ty cổ phần Cammsys Việt Nam Công ty TNHH DKT Công ty Quốc tế Han Nam Công ty TNHH Dongyang Việt Nam Công ty TNHH KCI Công...

GÓI VIP 3

GÓI VIP 3

TT Tên dịch vụ Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn và điều trị                        20.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát màu 4D                      100.000 3 Siêu âm tuyến giáp...

GÓI VIP 2

GÓI VIP 2

TT Tên dịch vụ Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn và điều trị                          20.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát màu 4D phát hiện các khối u                       ...

GÓI VIP 1

GÓI VIP 1

TT Tên dịch vụ Giá đang áp dung tại phòng khám (VNĐ) 1 Khám, tư vấn và điều trị                 20.000 2 Siêu âm ổ bụng tổng quát màu 4D phát hiện các khối u               100.000 3 Chụp X quang Tim phổi...