DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Phòng khám đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho hơn 100 công ty trên địa bàn Vĩnh Phúc và Hà Nội Công ty cổ phần Cammsys Việt Nam Công ty TNHH DKT Công ty Quốc tế Han Nam Công ty TNHH Dongyang Việt Nam Công ty TNHH KCI Công...